Leden Vlaams Dansarchief

Voorzitter
Gert Laekeman

Leden van de werkgroep
Gudrun Van Eynde
Koenraad Augustyniak
Machteld Van den Bossche
Hugo Bulterijst