Leden Werkgroep Communicatie

Voorzitter
Stefaan Haesen

Leden van de werkgroep
Johan Lambrechts