Activiteiten - Werkgroep Communicatie

Maandelijkse vergaderingen
De werkgroep komt elke tweede maand van het kwartaal samen telkens op de vierde maandag van 20 tot 22 uur.