fbpx IVV - Copyright info | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

IVV - Copyright info

Voor ons tijdschrift Volkskunst en onze website

Overname van artikels is toegestaan mits bronvermelding.

Voor boeken, bundels en andere publicaties

Voor wie dit kopiëren wil ! Je vindt deze publicatie hopelijk erg goed en wenst er kopieën van te maken.
Bedenk dan eens:

  • dat dit werk de vrucht is van intense arbeid van alle medewerkers;
  • dat niets uit deze uitgave mag vereenvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever. ()

© Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

Gebouwd met

Drupal