-A A +A

Komende IVV Evenementen

Vendeliersverbroedering 2019
17 november 2019
Jaarlijkse verbroedering der Vlaamse Vendeliers - cursus - demonstraties - (meer...)

IVV & Ossaart - Forum van schilderij tot kledij - deel 1
30 november 2019
IVV 55 & Speelschaar Ossaart 50 - Forum van schilderij tot kledij - deel 1

IVV & Ossaart - Forum van schilderij tot kledij - deel 2
30 november 2019
IVV 55 & Speelschaar Ossaart 50 - Forum van schilderij tot kledij - deel 2

IVV & Ossaart - Breugelmaal
30 november 2019
IVV 55 & Speelschaar Ossaart 50 - Breugelmaal

IVV & Ossaart - Volksdansbal
30 november 2019
IVV 55 & Speelschaar Ossaart 50 - Volksdansbal

IVV - Webwinkel

In de IVV-Webwinkel kan je voortaan alle IVV publicaties on-line bestellen:

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

IVV - Copyright info

Voor ons tijdschrift Volkskunst en onze website

Overname van artikels is toegestaan mits bronvermelding.

Voor boeken, bundels en andere publicaties

Voor wie dit kopiëren wil ! Je vindt deze publicatie hopelijk erg goed en wenst er kopieën van te maken.
Bedenk dan eens:

  • dat dit werk de vrucht is van intense arbeid van alle medewerkers;
  • dat niets uit deze uitgave mag vereenvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever. ()

© Instituut voor Vlaamse Volkskunst - IVV vzw

Gebouwd met

Drupal