Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Alfabetische lijst - volgens URL

Link toevoegen ? Tekst aanpassen ? Stuur een berichtje naar de webbeheerder.

Dans'ant Erfgoed
Dansant vzw is een erfgoedvereniging gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek en erfgoedprojecten over danscultuur uit het verleden. De nadruk ligt op de sociale danscultuur: uit dansen gaan. Het wetenschappelijk onderzoek is de basis van alles wat Dansant vzw doet: publicaties, artikels, sensibilisering, dansavonden, dansmuziek, enz. Organisaties waarmee Dans'ant vzw regelmatig samenwerkt zijn: Danspunt, IVV, FARO, diverse erfgoedcellen, Museum Vleeshuis, diverse archiefinstellingen, enz.

AADS
Anglo-American Dance Shop. Promoten volksdans en volksmuziek in West Europa. Verkoop internationale volksdansbundels en volksmuziek (cd's, dvd's, partituren).

Amateurkunsten
Portalsite van de amateurkunsten in Vlaanderen.

ASG
Academie voor streekgebonden Gastronomie vzw studievereniging voor culinaire- en voedingsgeschiedenis, streekgebonden gastronomie en toerisme.

CIOFF

Danskant
Geeft een overzicht van haar dansactiviteiten en dansuitgaven.

Danspunt
Danspunt is het aanspreekpunt voor amateurdans en bewegingsexpressie in Vlaanderen. Danspunt werd op 1 januari 2002 officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap als enige disciplinaire organisatie voor amateurdans. Op deze web-site staan veel links naar volkskunstgroepen en vendelkorpsen.

LCA (Landelijk Centrum voor amateurdans - Nederland).

Europeade
Europeadecomité Vlaanderen, vereniging die Europeanen die in hun traditionele klederdracht hun liederen zingen en hun dansen verenigt.

Faro
FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

Gelmelzwaaiers Hoogstraten

Gent Geprent - markten 

Gentse onderwerpen gedocumenteerd met tekst en fotomateriaal

Heemkunde Vlaanderen vzw
Voordien Verbond voor Heemkunde, is een koepelorganisatie voor sociaal-cultureel vormingswerk in verenigingsverband die begaan is met cultureel erfgoed, meer bepaald de heemkundige sector in Vlaanderen.

Het Firmament vzw
is het huis voor figuren-, poppen- en objectentheater in Vlaanderen. Het geeft aan deze veelzijdige, volwaardige en levende podiumkunst een zo groot mogelijke zichtbaarheid.

Hoge Gilderaad der Kempen

I.O.V., N.G.O.
Internationale Organisatie voor Volkskunst.

Jodlerverband CH

Vendelzwaaien in Zwitserland

BCM
Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout

Kant in Vlaanderen vzw
is een koepelvereniging die initiatieven in verband met kant en aanverwante technieken coördineert, optimaliseert en stimuleert. Zij groepeert opleidingscentra, lokale verenigingen en individuele belangstellenden rond het thema kant.

Leca - Landelijk Experisecentrum voor cultuur van alle dag (voorheen Volkskunde Vlaanderen
de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen wil op diverse geografische en maatschappelijke niveaus een originele, inspirerende en wervende volkskundige werking ontplooien en op deze manier bijdragen tot cultuurbehoud, cultuurbeleving en cultuurontwikkeling.

Nevofoon.
Stichting NEVOFOON met boeken van hun eigen label HAKKETOON maar ook van AADS, ARC Music, Arion, Balkanton, Balsies, Buda, Cadans, enz.

Ons boeregoed
Foto's en informatie over de Zeeuwse folklore, klederdrachten, oude gebruiken, tradities en dialecten.

Schuttersbrief
Uitgevers van het internationale e-magazine 'Schuttersbrief'

Sint-Jorisgilde Nieuwmoer

SIWE
Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed vzw.

Sportimonium
Ontstaan uit de Vlaamse Volkssport Centrale vzw.

Familiekunde Vlaanderen
Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde vzw is de overkoepelende organisatie, erkend door het Vlaamse ministerie van Cultuur, die alle belangrijke genealogische verenigingen in Vlaanderen groepeert en er de activiteiten van coördineert.

Traditionele zandtekeningen

vendelen.net
Onafhankelijk platform ter promotie van het vendelzwaaien

VVKB
Het VVKB ondersteunt volksdans, volksmuziek en vendelspel in vlaanderen.


Link toevoegen ? Tekst aanpassen ? Stuur een berichtje naar de webbeheerder.