fbpx Erfgoeddag 2017 - ZORG - Dodoens en Apotheker | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Erfgoeddag 2017 - ZORG - Dodoens en Apotheker

Erfgoeddag - Thema: ZORG - 23 april 2017


TIP VAN DE WEEK

GA LANGS IN UW APOTHEEK


De apotheker deelt zijn kennis met u, over meer dan 22.000 geneesmiddelen en gezondheidsproducten. De apotheek is door de eeuwen heen een zorgcentrum voor en door levende mensen en moet dat ook blijven. Zorg begint met observatie en analyse: dat leert ons de geschiedenis.

Vijfhonderd jaar geleden werd Rembert Dodoens geboren in Mechelen. Hij ontpopte zich als een befaamde kruidenspecialist. In Dondoens’ tijd was microscopie nog niet ontwikkeld, scheikunde was zo goed als onbestaand en klinische evidentie beperkte zich tot wat een mens aan goed en kwaad kon ervaren bij het innemen van diverse kruiden. Dodoens benaderde de realiteit met een bewonderenswaardige nauwkeurigheid en kritische zin. Hij schreef zijn bevindingen neer in indrukwekkende kruidenboeken.

Wanneer we de geschriften napluizen over de wilg (Salix alba L.) mogen we ons terecht afvragen in hoeverre Dodoens visionair was.

Dodoens - wilg

Figuur: tekening van Salix alba of wilg [bron Dodoens R. Cruydtboeck, gedrukt bij Plantijn-Moretus  dd. 1608].

… Men pleegt de bladeren mitsgaders de groene en versche tacken in de cameren ende omtrent de bedsteden van de crancken seer nuttelyck te stroyen ende langs den vloer te spreyden als die met een heete brandende cortse bevangen syn …

Wilgen bevatten natuurlijk salicylzuur, de voorloper van acetylsalicylzuur of Aspirine®, een geneesmiddel dat gebruikt wordt tegen koorts en grieperige toestanden.

Salicylzuur wordt ook aangewend tegen wratten, om de hoornlaag te verweken. En wat lezen we bij Dodoens?

… De schorssen van deze wilgen hebben ooc diergelycke cracht als de bladeren. Daar beneffens de selbe tot asschen verbrant … doen de wratten weeren ende exteroogen afvallen daer op geleydt …

Nauwkeurige observatie laat toe zorg te verlenen op een doeltreffende manier. Voor de studie van planten was Dodoens op observeren en noteren aangewezen. Observeren en noteren blijven ook essentiële handelingen in een degelijk zorgproces. Menselijk contact geeft bovendien mogelijkheid tot dialoog. Pas na oordeelkundige analyse van gegevens, kan een zorgproces opgestart worden, indien nodig na samenspraak tussen verstrekkers van zorgen. Zorg van mens tot mens primeert boven commerciële belangen en technieken.

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

Gebouwd met

Drupal