fbpx Publicaties Vlaams Vendelarchief | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Publicaties Vlaams Vendelarchief

Nadat de eerste herdruk van Vendeltermen (1993) uitgeput was, drong een herwerking zich op.
Sommige termen werden anders geformuleerd, om ze beter te verklaren of omdat er ook nog andere combinaties mogelijk bleken, mogelijkheden waarmee de eerdere beschrijving nog geen rekening hield. Ook verscheidene nieuwe termen werden bijgevoegd. De indeling werd eveneens aangepast. Er is wel op gelet dat alle reeksen, die in eerdere uitgaven van het IVV reeds beschreven waren, ook met deze nieuwe termenbundel nog leesbaar blijven.
De medewerkers van het Vlaams Vendelarchief hopen dat deze vernieuwde brochure haar nut zal hebben voor het beschrijven van vendelreeksen en voor de opleiding van vendeliers

Vendel Nu
Vendel Nu-1 (tweede druk)
Drie vlaggenspelen voor trombegeleiding: Gildengroet (vendelgroet), De drie Heerlijkheden van Duffel (voor drie vendeliers). Twee muziekreeksen: De Leeuwerck en Taxandria.
Vendel Nu-2
Drie vlaggenspelen voor trombegeleiding: Alferi duo-spel, Aalsterse reeks en De Vlegel. Eén muziekreeks: Begroeting.
Vendel Nu-3
Drie muziekreeksen: Ansfried, Dubbele Ronckaert (duo-reeks) en Rozebeekse reeks. Eén reeks voor trombegeleiding: De Vierslag (voor vier vendeliers).
Vendel Nu-4
Twee muziekreeksen: De Kroon en De Vismarkt. Twee reeksen voor trombegeleiding: De Slagmolen en de Schuttersreeks.
Vendel Nu-5
Vier muziekreeks: Den Dool (duo-reeks), Jorisgroet (vendelgroet), Kiekoet (voor kleine vlaggen) en Die Semptse.
Vendel Nu- 6
Twee muziekreeksen: De Meiboom (voor kleine vlagen) en Trippel. Twee reeksen voor trombegeleiding: Mengelslag (stoetreeks), Ter Aerde (duo-reeks).

top

Termen
Vendeltermen (derde druk)
De veelvuldigheid en verscheidenheid van de bij het vendelen gebruikte termen hebben geleid tot de noodzaak van een zekere standaardisering. Een grondige studie is voorafgegaan aan de samenstelling van een brochure met de gedetailleerde beschrijving van de meest voorkomende houdingen, bewegingen en figuren van het vlaggenspeI. Een nuttig hulpmiddel, zowel bij bet opleiden van jonge vendeliers, als bij het aanleren van vendelspelen.

top

Varia
Het vliegende Vendel
Uitgebreide publicatie over het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van het vlaggenzwaaien in Vlaanderen en elders. Naast een uitgebreid historisch overzicht en heel wat praktische informatie, bevat het boek de nauwkeurige notering van vijf traditionele vendeIspelen uit onze gewesten. Met meer dan 300 bladzijden tekst en tientallen prenten, is dit boek uitgegroeid tot een echt standaardwerk dat niet alleen vendeliers zal aanspreken doch eveneens allen die enige belangstelling hebben voor onze volkscultuur.
Bij een vliegend vaandel een slaande trom (tweede druk)
Handleiding voor trombegeleiding bij vlaggenspel, met o.m. informatie over verschillende trommodellen, een op tamboerwerk afgestemde beknopte notenleer en enkele passende tamboermarsen.
Banistiek
UITVERKOCHT WORDT HERDRUKT
Een boek dat antwoord wil brengen op de vaak gestelde vraag: wat kan, mag of moet op een gildenvlag, een groepsvlag en een vendelvlag afgebeeld staan? Het boek bevat waardevolle gegevens omtrent de historiek van vlaggen, vlaggentypen en -termen, heraldiek, vlaggebruiken, benevens nuttig informatie omtrent de aanmaak van vlaggen (emblemen, kleuren, stoffen, enz.). Het is een studie van F.H. Geens, rijkelijk geadviseerd door de historici E. Van Autenboer, W.A. Van Ham, H. Vannoppen en E. Warlop. Het boekformaat is 21 x 30 cm, bevat 82 bladzijden en de omslag in vierkleurendruk is een ontwerp van graficus Frank-lvo Van Damme.

Gebouwd met

Drupal