fbpx Volkskunst 201103 - Editoriaal | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Volkskunst 201103 - Editoriaal

Stuifmeel

Wanneer we dit editoriaal onder ogen krijgen, zullen de katjes van de hazelaar en de zwarte els al uitgebloeid zijn. Deze eerste eenvoudige bloesems kondigen het begin van de lente aan. Het stuifmeel verspreidt zich bij deze windbloeiers gemakkelijk want de struik heeft nog geen bladeren. De hazelaar en de els zijn éénhuizig en dragen éénslachtige bloemen. Gevolg: de mannelijke katjes moeten sterven om de vrouwelijke bloemen op dezelfde struik vrucht te laten dragen dragen. Tijd voor beschouwingen over cultureel stuifmeel.

Hoeveel stuifmeelkorrels zijn er nodig om een bloem vrucht te laten dragen? Wanneer we naar de natuur kijken lijkt de verhouding oneerlijk. De mannelijke katjes van de voorjaarsbloeiers moeten zich uitputten in productie van stuifmeel om toch één vrouwelijk bloempje te bereiken. Bij de wilg staan mannelijke en vrouwelijke katjes op verschillende bomen. Dat maakt de klus nog een stuk moeilijker. Hooikoortslijders zullen het geweten hebben. Bij droog winderig weer zit heel de atmosfeer vol stuifmeel of pollen. Niezen, tranende ogen, verstopte neus en ontstoken sinussen leiden naar apotheker en dokter. Mannelijke katjes moeten sterven, maar de natuur slaagt er ieder jaar opnieuw in om voldoende zaadjes te vormen en het nageslacht te verzekeren. Opnieuw steekt de wind een handje toe. De berk voorziet zijn zaadjes van kleine vliezige vleugeltjes. Wanneer de mens zich niet te veel moeit, onstaan berkenbosjes die na enkele jaren het landschap een ander uitzicht geven. De flora brengt dan een hele fauna van leven met zich mee. Binnen de kortste tijd ontstaat er een nieuwe, rijke biotoop.

Binnen de sector van het cultureel erfgoed gonst het van activiteit aan de basis. Enthousiasme van eenvoudige mensen zorgt voor een machtig potentieel. Lokale intiatieven brengen mensen op de been. Als het even lukt, stijgen echo’s van genoegen op naar de professionele en politieke wereld. Wanneer beide niveau’s mekaar vinden, kunnen we van bevruchting spreken. Net zoals bij het stuifmeel kunnen we ons afvragen welke en hoeveel initiatieven we aan de basis moeten nemen om het beleid te overtuigen. Onvermijdelijk bloeden initiatieven en verenigingen dood, spijts waardevolle inspanningen. Maar soms dringt iets doorheen het netwerk van beoordelingscommissies, evaluaties, subsidieaanvragen, beleidsplannen en hoorzittingen. Deze penetratie staat hopelijk garant voor het overleven of verder bestaan. We vertrouwen hierbij op wijze beslissingen van beleidsmensen.

Een niet limitatieve greep uit wat we de jongste twee maanden mochten zien en meemaken, kan elkeen inspireren. Volkskunstgroep Reintje Vos bracht tussen kerstdag en nieuwjaar een bewerking voor poppenspel van het boek ‘de Koning van Katoren’ (auteur Jan Terlouw). Jan Terlouw en Jos De Cock

Onder kundige leiding van regisseur Jos Decock werd het project een ware culturele hoogmis in vele opzichten. Jos gaf de poppen letterlijk en figuurlijk een gezicht. Decors werden geconstrueerd. Stemmen en bedienaars van poppen oefenden hun rollen in. Complexe technische omkadering kreeg gestalte op een indrukwekkende manier. Meer dan 40 leden van de groep werkten mee. Vier keer op een rij zat het Vossenhol (lokaal van Reintje Vos) stampvol met volwassenen en kinderen. Jan Terlouw kwam de première bijwonen in hoogsteigen persoon. Hij verklaarde na de voorstelling: ‘Ik heb genoten van deze eerste bewerking voor poppenspel van de Koning van Katoren. Vlamingen mogen fier zijn op hun taal. Ik heb op geen enkel ogenblik problemen gehad om te volgen. Jullie hebben de cruciale zinnen en passages uit mijn boek geselecteerd en prachtig vertolkt’. IVV participeerde en volgde het project met veel belangstelling. Het Firmament kon bij gebrek aan personeel niet actief meewerken, maar sympathiseerde met het initiatief. Een week later deden de driekoningen van Reintje Vos hun traditionele rondgang in bejaardenhuizen: ... ’t is met dees koude winterse dagen dat wij weer zijn al op onzen toer ...

Enkele weken later vierde VVKB zijn 60ste verjaardag in de feestzalen Mantovani in Oudenaarde. Er heerste de ongedwongen sfeer van een grote Vlaamse familie. Voorzitter Theo Smet brak een lans voor het actief beoefenen van volkskunst. Dans, muziek, vendelspel en zang mogen niet verdrinken in een administratieve mallemolen. VVKB staat open voor samenwerking, maar houdt aan zijn identiteit. Theo loofde de inzet van verdienstelijke groepsleden: zij werden met een huldiging bedacht. De voorzitter vermeldde ook IVV als een belangrijke partner voor het verankeren van immaterieel cultureel erfgoed. Het feestmaal smaakte heerlijk. Als digestivum kregen de danslustigen ruimschoots gelegenheid om hun dansrepertoire in de praktijk om te zetten, onder vlotte begeleiding van ‘Broers en Zussen’. Een avond om ‘U’ tegen te zeggen, met lang nagenieten en verlangen naar de volgende.

Via een intens en transparant overleg kwam ondertussen in Danspunt het traject ‘Vlaamse Folkloredans’ tot stand. Niet minder dan 7 cursusdagen worden hierbij gewijd aan traditionele, zowel als nieuw gecreëerde Vlaamse dansen. Ook gemeenschapsdans komt aan bod. Het intiatief blijkt een schot in de roos. Voor de eerste cursusdag in Ekeren kwamen 62 deelnemers opdagen. Ze bleven de gehele dag in de ban van Harry Reyntjens’ kundige instructies. Het repertoire was zeker niet dat van een zondagse pick-nick: Kadril van Schoten, Polka van Hofstade, Krebbel, Holleblokkendans, Onder de Linde en Dronken Vaandrig stonden geprogrammeerd. Paul Van Duren speelde het geheel zoals naar gewoonte vlot aan elkaar. De tweede dansdag in deze reeks staat geprogrammeerd op zondag 26 maart e.k. in ’t Werkhuys’ in Borgerhout, onder leiding van Katrien Van Craenenbroeck en Harry Reyntjens. IVV werkt mee aan het traject o.a. door zijn uitgaven en dansbeschrijvingen aan bijzonder gunstige voorwaarden beschikbaar te stellen. Danspunt geeft hiermee gestalte aan de samenwerking met IVV en onderschrijft het belang van gestructureerde beschrijvingen in de overdracht van kennis en vaardigheden. Voor een overzicht van het traject verwijzen we naar de webstek van Danspunt: .

De voorbije maand was IVV ook aanwezig in Lichtaart, voor de jaarlijkse keur- en studiedag van de Hoge Gilderaad der Kempen. Dr. Henri Vanoppen belichtte tijdens zijn lezing authentieke elementen van verantwoorde traditionele kledij. Een specifieke bijdrage in dit nummer geeft ons een inhoudelijk beeld.

Wanneer we alle mensen betrokken bij bovenstaande initiatieven verzamelen komen we bij het beeld van de stuifmeelkorrels die elk op hun beurt in hun eigen omgeving voor bevruchting kunnen zorgen. De enkele voorbeelden in dit editoriaal wijzen op gelijkenis en toch ook op verscheidenheid van culturele activiteiten binnen de sector. Om te weten wat er leeft moeten we op de werkvloer neerstrijken, luisteren, kijken, proeven, participeren en meedoen. De goede wind laat ons daarna in allerlei richtingen uitwaaien.

Stuifmeel, sterven, bevruchting, leven: onze mijmering brengt ons bij de eenvoudige tekst van Walter De Buck:

‘k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder haat
Zonder macht en zonder streven
Waar dat ‘t al vanzelf gaat
‘k Zou zo gere willen leven
In ne wereld zonder pijn
Waar iedereen het al kan geven
En het geestig is te zijn

Ondertussen circuleren de beleidsplannen. Mocht het stuifmeel tot in de hoogste kringen doordringen.

Gert Laekeman
Voorzitter IVV

Gebouwd met

Drupal