Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Pijn

Twee bruistabletten Dafalgan® van één gram bij hevige hoofd- of gewrichtspijn: het is te veel voor onze lever. Toch zouden we al voor minder pijnstillers slikken. Pijn schaadt ons leefcomfort. Alsof dat alles nog niet genoeg is, bestaat er naast lichamelijke ook zoiets als mentale pijn. Cultuur kan pijn verlichten, maar ook dat proces verloopt niet zonder kommer en kwel.

Heb je ook gelezen over José Mujica? Hij krijgt het epitheton ‘s werelds armste president te zijn. Hij heeft Uruguay onder zijn hoede. Zelfs president Barak Obama was onder de indruk van zoveel eenvoud. José Mujica rijdt niet rond in pompeuze limousines maar in een blauwe Volkswagen Kever. Hij woont ook niet in een rijkelijk paleis. Hij staat 90% van zijn wedde af aan de gemeenschap. Een opmerkelijk staatshoofd dus.

Ter overweging: Herman Van Rompuy zal 473.000 euro ontvangen bij het beëindigen van zijn mandaat als voorzitter van de Europese Raad. Herman boerde goed de voorbije jaren. Op basis van de Europese begroting 2013 ontvangt hij een basissalaris van 316.000 euro per jaar. Hierbij komt nog een 65.000 euro ‘rechten aan het ambt verbonden’, 20.000 euro ‘rechten uit persoonlijke situatie’ en minstens 16.800 euro aan reis- en representatiekosten. Dat komt neer op een totaal van 417.800 euro per jaar.

Aan de andere kant van Atlantische Oceaan legaliseerde José Mujica de productie en verkoop van marihuana (= Cannabis of hennep). Maar ook in België leveren we inspanningen om het medicinaal gebruik van Cannabis te legaliseren. Het kan immers niet langer dat patiënten die mogelijks baat hebben bij deze - oorspronkelijk medicinale - plant in de illegaliteit hun medicijn moeten kopen, zonder garantie van kwaliteit. In de adviserende nota over de therapeutische indicaties voor Cannabis hebben we onder andere weerhouden: chronische pijn en kankerpijn. Het is aan de toekomstige minister van sociale zaken en volksgezondheid om het advies al dan niet te vertalen in wetsbesluiten. Hopelijk creëert deze minister perspectief voor mensen die met Cannabis hun leven draaglijker kunnen maken.

Ondertussen is de ‘moeder van alle verkiezingen’ achter de rug. De polls in acht genomen had de jongste verkiezingsronde eigenlijk niet gehoefd. Maar de burger moet minstens de gelegenheid krijgen om zijn rechten te gebruiken. Tal van partijcongressen gingen de verkiezingen vooraf. Een van de opvallendste uitspraken kwam van onze minister-president Kris Peeters: ‘Alleen onze partij doet mensen geen pijn’. Deze uitspraak moeten we met een grove korrel zeezout nemen, zeker wanneer we op wandel gaan in de culturele sector.

Wanneer je mijn geschrijf leest, hebben we misschien al een Vlaamse regering. Of die nominatief nog een Minister van Cultuur zal hebben, zien we wel. Wie cultuur onder haar of zijn bevoegdheden krijgt, draagt bijvoorbeeld een belangrijke verantwoordelijkheid over onze musea. Hoeveel pijn zal de museumsector moeten lijden ten gevolge van de schaarste aan middelen? Het Instituut voor Vlaamse Volkskunst (IVV) leeft mee met de museumsector. Het IVV heeft immers de ‘beperkte niche stempel’ gemeen met heel wat musea. Het is voor een museum niet gemakkelijk inhoud te combineren met attractie van brede bevolkingsgroepen. Thematische musea moeten trouw blijven aan een missie, gekoppeld aan inhoudelijke authenticiteit. Het jongste nummer van het Faro Tijdschrift over Cultureel Erfgoed over de museumsector is in dat opzicht zeker het lezen waard. De in 1753 (!) door het Engelse parlement aangenomen stichtingsakte van het British Museum vermeldt: ‘A repository ... not only for the inspection and entertainment of the learned and the curious, but for the general use and benefit of the public ...’ Een museum vervult de rol van studiecentrum voor experten, maar moet tevens voldoende toegankelijkheid garanderen voor het brede publiek. Dat British Museum is wel een ‘specialleke’. Het trekt jaarlijks zo’n zes miljoen bezoekers uit de hele wereld aan. De toegang tot de vaste collecties is gratis. Een lidmaatschap uit sympathie kost 60 £.

Een vergelijking met Vlaanderen? Ja, toegegeven: Ieper is Londen niet. Alhoewel In Flanders Fields dit jaar ook niet mag klagen qua belangstelling. En het jaar 2013 was al een topjaar met bijna 300.000 bezoekers.

Manfred Sellink is Directeur Musea Brugge. Hij heft geen klaagzang aan, maar schrijft in het jongste tijdschrift van FARO een aanmoedigend stuk: ... Onze zwakte ligt in ons onvermogen de krachten structureel te bundelen. Laten we ophouden met kniezen en ons wentelen in zelfbeklag .... Het zijn zonder meer profetische woorden. Culturele krachten structureel bundelen: dat zagen we niet in de vorige beleidsperiode(n). IVV blijft erbij: besparen in de komende legislatuur mag van de cultuurwereld geen slagveld maken. Het is perfect mogelijk expertise te bundelen, niet met woorden, maar met een structurele verankering. We hebben voor cultuur een moedige politicus of politica nodig, mét inhoudelijk en structureel inzicht. Iemand die het huidige tij durft keren mét verregaande medewerking van al wie wil ondernemen en desnoods bereid is de eigen persoonlijke belangen en positie daarvoor opzij te schuiven. ... Alleen onze partij doet mensen geen pijn ... : we zijn benieuwd naar het profetisch gehalte van déze (politieke) boutade.

In afwachting wensen we elke lezer van dit stukje een deugddoende vakantieperiode toe, met voldoende persoonlijk cultureel genot.

Gert Laekeman
Voorzitter IVV