Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Archiveren

April 2009: Het archief van wijlen Renaat van Craenenbroeck, dat tot dan gehuisvest was in de lokalen van Travo, verhuist omwille van huisvestingsproblemen en na overleg tussen de betrokken partijën van Leuven naar Lokeren ...

Gezien de inhoud van dit archief is deze overdracht niet geheel onverwacht of onlogisch. De netjes geinventariseerde collectie van Renaat van Craenenbroeck bevat boeken en tijdschriften over volksdans en vendelzwaaien, over volksmuziek, volkssporten en volksgebruiken, over mythen en sagen. De werken behandelen vooral het huidige Europa van de zevenentwintig: van Portugal tot de Baltische staten, van Griekenland tot Schotland en van Italie tot Lapland. Archiveren doen we bij het IVV al zo'n 45 jaar, met tal van publicaties als resultaat. Maar we doen wel meer dan enkel archiveren: zo is er wetenschappelijk onderzoek naar de gewoontes en de klederdracht van onze voorouders, naar hun creativiteit op de dansvloer, naar het onstaan en de geleidelijke aanpassingen door de eeuwen heen. We helpen de creatievelingen van vandaag, en de voorbije veertig jaar, om hun dansen en vendelspelen te bewaren voor onze nazaten. En ondertussen zijn we aan een nieuwe uitdaging begonnen. We spreken al enkele jaren over inventarisatie. Een aantal geinteresseerden volgden opleidingen en stomen zich nu klaar om de daad bij het woord te gaan voegen. Vorige maand werd tijdens de Raad van Bestuur de aanzet gegeven voor een nieuwe werkgroep: 'Archiveren'. Deze werkgroep zal zich in de eerste plaats bezig houden met HOE we dit doel gaan verwezelijken. Welke software gaan we gebruiken, welke structuur is het meest aangewezen voor onze materie, waar beginnen we mee, wie doet er wat, . ? Om antwoorden te vinden op deze vragen komt de werkgroep Archiveren een eerste keer bij elkaar op dinsdag 7 juli om 10 uur in ons secretariaat te Lokeren. Wat we zeker al wel weten is dat een degelijke inventarisatie en ontsluiting enkel mogelijk is mits gebruik van moderne middelen. Toegang via internet, digitaal beschikbaar stellen van documenten en beelden (wat als extra voordeel heeft dat de collecties niet op één plaats moeten bewaard worden). Wat natuurlijk niet wil zeggen dat het goed bewaren van de collectie niet meer nodig is. Interesse om mee te werken? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen. Er is zeker en vast plaats voor iedereen.

Stefaan Haesen Coördinator werkgroep Archiveren

Interesse in het archief van Renaat Van Craenenbroeck ?

Contacteer het IVV-secretariaat

Ervaringen met één van volgende pakketten die je met ons wil delen?

Dice, AdLib en Reference Manager

Ervaring met het archiveren van geluid en beeld, of met het maken van opnames. Interesse om mee te werken in de werkgroep Archiveren

Neem contact met Stefaan Haesen, via telefoon +32 496 593 523 of e-post stefaan.haesen@telenet.be