Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Tilly Marievoet, echtgenote van René Lepeer(†), overleed op 8 februari jl. Tilly was begeesterde dansleidster van Volkskunstgroep De Garve in Brussel. Zij behoort tot de naoorlogse pioniers van de Vlaamse volksdans. Volkskunstgroep de Garve werd in 1943 opgericht. René en Tilly waren jarenlang de dragende bezielers van Vlaamse volksdans in Brussel en ver daarbuiten. Volkskunstgroep de Garve organiseerde herhaaldelijk volksdansfestivals met Europese volksdansgroepen op de Brusselse Grote Markt.

Tilly, fotograaf Filip Tas en Volkskunstgroep de Garve realiseerden het boek ‘Zeg kwezelken wilde gij dansen’. Het boek staat vol kwalitatief hoogstaande foto’s, zoals we dat van Filip Tas verwachten. Nagenoeg alle volkskunstgroepen uit die tijd passeren de revue. Ook het Vlaams Dansarchief wordt belicht. Niet minder dan Rika De Backer-Van Ocken schreef het voorwoord waarin zij stelt: “Wanneer wij het authentieke in ons volk willen herontdekken, zullen wij opnieuw moeten leren luisteren naar onze volksliederen en zullen wij opnieuw onze oude volksdansen moeten meemaken. Volksdanskunst verwijst tenslotte meer dan welke andere kunstvorm ook naar de samenhorigheid van de mensen”. Tilly zelf leverde in haar boek een bijdrage ‘Dansende woorden over dans’. Daarin beschrijft ze hoe mensen de heerlijkheid van dansen ervaarden doorheen de geschiedenis: “De dans openbaart een der grootste waarheden: dat de kunst de kortste weg is van de ene mens naar de andere”. Tilly’s uiteenzetting getuigt niet enkel van een volwaardige kennis van de Vlaamse volksdans, maar ook van een diep doorgronden van wat volksdans voor mensen kan betekenen.

Tilly Maerivoet en René Lepeer
1987 in Finland, beiden in klederdracht van Volkskunstgroep De Garve

Tilly blijft in onze dankbare herinnering voortleven. Namens het Instituut voor Vlaamse Volkskunst betuigen we ons oprecht medeleven aan de familie.

Gert Laekeman


Foto's: Lieven Lepeer