Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Eén bijtje maakt niet genoeg honing

Wat een weelde, moet de honingbij gedacht hebben bij het aanschouwen van zoveel kleurenpracht. Ze bezocht menige bloem, maar de hoeveelheid nectar leverde slechts sporen van honing op.

De titelpagina van het vorige nummer kreeg ‘stap voor stap’ mee als thema. Deze van het huidige nummer evolueert naar ‘pas na pas’. In menige groep hebben de leden de dansschoenen terug aangetrokken om voorzichtig samen te dansen. Er werden zelfs optredens met Vlaamse groepen georganiseerd, zoals tijdens de ‘Pikkeling’ in Baardegem bij Aalst (zie de fotomontage van Reintje Vos in dit nummer). We hebben ondertussen ook de ‘Dansstorm’ achter de rug in Kortrijk, een initiatief van Danspunt met een bescheiden plaats voor Volksdans. VVKB herneemt de cursuswerking deze maand. Danskant hernam al vroeger de cursuswerking, voornamelijk in kinderdans. Gilden kwamen terug beperkt naar buiten tijdens de zomermaanden. De Anglo American Dance Society gaat deze maand ook terug aan de slag. De klassieke vendeliersverbroedering van IVV plannen we in november. Toch zal het nog wachten zijn tot in 2022 om terug festivals en jubileumvieringen op te zetten en landsbrede initiatieven te nemen.

Het is niet evident voor groepen en organisaties om een normale werking terug op te nemen na ongeveer anderhalf jaar onderbreking. Net zoals de honingbij in het bloemenperk, staan we voor grote uitdagingen. Samenwerking is nodig om voldoende honing te produceren. Als expertisecentrum erkend door UNESCO, moet IVV streven naar ‘safeguarding’, wat zoveel betekent als bewaren door beoefenen. Archiveren blijft belangrijk, maar volstaat niet. Er zijn gelukkig nog volkskunstgroepen met voldoende slagkracht. Zij bieden met hun wekelijkse repetities perspectief op de toekomst. Zoals in het verleden blijft IVV aan netwerking doen met organisaties, groepen en instanties. 
Heropstarten biedt mogelijkheden om na te denken over hoe het verder moet en wat we concreet willen bereiken. Tijd dus om met alle betrokkenen een SWOT-analyse te maken. Welke zijn onze sterkten en zwakten? Welke opportuniteiten en welke bedreigingen kunnen we ontwaren? Wat is onze strategische doelstelling of onze algemene intentie? Welke zijn onze operationele doelstellingen, of hoe concretiseren we onze algemene intentie? Wat we uiteindelijk realiseren moeten we kwalitatief toetsen (= indicatoren). We kunnen onszelf ook kwantitatieve normen opleggen. IVV heeft een communicatielijn met alle spelers op het veld via samenwerking, geregelde contacten, lidmaatschap of ruilabonnementen. We willen deze contacten warm houden in het maken van de denkoefening voor de toekomst.

Zjef Vanuytsel (1945-2015) ontviel ons veel te vroeg. Hij liet ons gelukkig een schat aan liederen na. Onderstaande tekst mag ons inspireren.

Maar denk niet ik ga mijn eigen gang
Denk niet ik ga het veranderen
Want alleen ben je te klein en te bang
Je kunt niet zonder de anderen
(uit ‘De zotte morgen’ 1970)

Gert Laekeman

x

Please add some content in Animated Sidebar block region. For more information please refer to this tutorial page:

Add content in animated sidebar