fbpx Vendeliersverbroedering - 2010 | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Vendeliersverbroedering - 2010

In 1984 kwam, op voorstel van een aantal vendeliers, de ‘Verbroedering van Vlaamse Vendeliers’ tot stand. Een initiatief zonder enige verenigingsvorm, zonder leden, zonder bestuur, waar iedereen die enige belangstelling heeft voor de oude gildendiscipline van het vendelzwaaien welkom is. In dit opzet heeft het Vlaams Vendelarchief, werkgroep van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst, slechts de taak op zich genomen om éénmaal per jaar de vendeliers/vendelierskorpsen bijeen te roepen op een daartoe geschikte plaats. Iedereen zonder onderscheid van federatie of organisatie, is van harte welkom. De bedoeling van deze bijeenkomst is meervoudig: - kennismaking met andere vendeliers/korpsen, wellicht andere werkwijzen, - kennismaking met zowel traditionele als nieuwe vendelspelen, - uitwisselen van ideeën en wederzijds hulpbetoon, - gelegenheid bieden tot voorlichten, opleiden en vervolmaken van vendeliers.
VERBROEDERINGSBIJEENKOMST 2010
VEILING HOOGSTRATEN
Loenhoutseweg (hoofdingang)
op ZONDAG 5 DECEMBER 2010 om 9.10 uur

Op het programma staan 3 sessies, die ieder een halve dag in beslag nemen. Gedurende een ganse dag kan iedere deelnemer dus 2 sessies naar keuze volgen:

  • Sessie 1: Aanleren van de reeks De Ring, uit de laatste bundel Vendel Nu 7. Het gaat om een muziekreeks op volksmuziek, van vendelgroep Alferi uit Kaulille. De vendelbewegingen zijn zeer harmonieus op de muziek gelegd.
  • Sessie 2: Herhaling van de vorig jaar aangeleerde reeks Potpourri, een bij momenten snelle muziekreeks van vendelgroep Ansfried (Sint-Sebastiaansgilde) uit Westerlo (VN7).
  • Sessie 3: Aanleren van de reeks Den Dool. Deze muziekreeks voor gevorderden werd samengesteld door de vendeliers van Die Landouwe uit Genk en verscheen in Vendel Nu 5.

Hierbijgevoegd vindt je de uitnodiging voor de Vendeliersverbroedering 2010.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Aankondiging2010.pdf145.94 KB

Gebouwd met

Drupal