fbpx Verwijzingen - Links | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Verwijzingen - Links

Alfabetische lijst - volgens URL

Link toevoegen ? Tekst aanpassen ? Stuur een berichtje naar de .


Dansant vzw is een erfgoedvereniging gespecialiseerd in wetenschappelijk onderzoek en erfgoedprojecten over danscultuur uit het verleden. De nadruk ligt op de sociale danscultuur: uit dansen gaan. Het wetenschappelijk onderzoek is de basis van alles wat Dansant vzw doet: publicaties, artikels, sensibilisering, dansavonden, dansmuziek, enz. Organisaties waarmee Dans'ant vzw regelmatig samenwerkt zijn: Danspunt, IVV, FARO, diverse erfgoedcellen, Museum Vleeshuis, diverse archiefinstellingen, enz.


Anglo-American Dance Shop. Promoten volksdans en volksmuziek in West Europa. Verkoop internationale volksdansbundels en volksmuziek (cd's, dvd's, partituren).


Portalsite van de amateurkunsten in Vlaanderen.


Academie voor streekgebonden Gastronomie vzw studievereniging voor culinaire- en voedingsgeschiedenis, streekgebonden gastronomie en toerisme.


Geeft een overzicht van haar dansactiviteiten en dansuitgaven.


Danspunt is het aanspreekpunt voor amateurdans en bewegingsexpressie in Vlaanderen. Danspunt werd op 1 januari 2002 officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap als enige disciplinaire organisatie voor amateurdans. Op deze web-site staan veel links naar volkskunstgroepen en vendelkorpsen.

LCA (Landelijk Centrum voor amateurdans - Nederland).


Europeadecomité Vlaanderen, vereniging die Europeanen die in hun traditionele klederdracht hun liederen zingen en hun dansen verenigt.


FARO is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld.

 

Gentse onderwerpen gedocumenteerd met tekst en fotomateriaal


Voordien Verbond voor Heemkunde, is een koepelorganisatie voor sociaal-cultureel vormingswerk in verenigingsverband die begaan is met cultureel erfgoed, meer bepaald de heemkundige sector in Vlaanderen.


is het huis voor figuren-, poppen- en objectentheater in Vlaanderen. Het geeft aan deze veelzijdige, volwaardige en levende podiumkunst een zo groot mogelijke zichtbaarheid.


Internationale Organisatie voor Volkskunst.

Vendelzwaaien in Zwitserland


Brabants Centrum voor Muziektradities in Kampenhout


is een koepelvereniging die initiatieven in verband met kant en aanverwante technieken coördineert, optimaliseert en stimuleert. Zij groepeert opleidingscentra, lokale verenigingen en individuele belangstellenden rond het thema kant.


de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen wil op diverse geografische en maatschappelijke niveaus een originele, inspirerende en wervende volkskundige werking ontplooien en op deze manier bijdragen tot cultuurbehoud, cultuurbeleving en cultuurontwikkeling.


Stichting NEVOFOON met boeken van hun eigen label HAKKETOON maar ook van AADS, ARC Music, Arion, Balkanton, Balsies, Buda, Cadans, enz.


Foto's en informatie over de Zeeuwse folklore, klederdrachten, oude gebruiken, tradities en dialecten.


Uitgevers van het internationale e-magazine 'Schuttersbrief'


Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed vzw.


Ontstaan uit de Vlaamse Volkssport Centrale vzw.


Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde vzw is de overkoepelende organisatie, erkend door het Vlaamse ministerie van Cultuur, die alle belangrijke genealogische verenigingen in Vlaanderen groepeert en er de activiteiten van coördineert.


Onafhankelijk platform ter promotie van het vendelzwaaien


Het VVKB ondersteunt volksdans, volksmuziek en vendelspel in vlaanderen.


Link toevoegen ? Tekst aanpassen ? Stuur een berichtje naar de .

 

Gebouwd met

Drupal