fbpx Ontstaan Vlaams Vendelarchief | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Ontstaan Vlaams Vendelarchief

In 1969 werd, op initiatief van Frans Geens, binnen het Dansarchief, het eerste veldwerk verricht m.b.t. de oude gildendiscipline van het vendelzwaaien. De noteringen werden toen gedaan door Gust Dierickx, Omer François, Frans Geens, Pol Geerts, Marcel Moens, Jan Nulis, Nest Van Eynde en Renaat Van Overbeke bij de oude vendelier van de Sint-Jorisgilde van Brecht. De werkzaamheden deinden echter uit en het zou tot 1979 duren vooraleer, na een colloquium over het Vendelen in Vlaanderen , door Geens en Van Overbeke de draad weer werd opgenomen en het Vlaams Vendelarchief definitief van start ging.

Tijdens het colloquium werden meerdere wensen naar voor gebracht, o.m. het uitdiepen van de historische achtergronden, het scheppen van klaarheid betreffende enkele gangbare vendelreeksen en het verrijken van het vendelrepertoire. Samen met jongeren (destijds!) als Erik Meersman, Marcel Oelbrandt, Walter Pauwels, Dirk Peirs, August Uytterhoeven en Piet Van de Schans werd een groot deel van deze betrachtingen verwezenlijkt.

Bijgestaan door deskundigen, o.m. Eugeen Van Autenboer, Nest Van Eynde en Eugeen Verstraete, kon in 1984 het boek Het vliegende Vendel worden voorgesteld, handelend over het ontstaan, de ontwikkeling en de verspreiding van het vlaggenzwaaien in Vlaanderen. Naast een uitgebreid historisch overzicht en heel wat praktische informatie, bevat het boek de notering van vijf traditionele vendeIspelen uit onze gewesten.

Tegemoet komend aan het verlangen van velen naar nauwere en veelvuldige contacten tussen de Vlaamse vendeliers, ging in de lente 1984 de Verbroedering van Vlaamse Vendeliers van start. Deze verbroedering heeft geen organisatorische vorm maar staat open voor alle vendeliers, ongeacht de organisatie waartoe ze behoren. Het was de bedoeling om tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten - bij de aanvang zelfs halfjaarlijks! - het vendelen te stimuleren door het verstrekken van informatie, het aanleren van vendelreeksen, het gezamenlijk beoordelen van nieuwe vendelcreaties, uitwisselen van materiaal en ideeën. De eerste jaren was het Don Bosco Instituut te Haacht de verzamelplaats, sinds 1995 bieden de Veilinghallen te Hoogstraten de nodige ruimte voor de tientallen deelnemende vendeliers.

Diverse vendelcursussen werden op touw gezet, zowel voor beginnende als voor gevorderde vendeliers en voor vendelmonitoren. Intussen werden de gelederen versterkt door o.a. Pierre Croonen, Frans De Schutter, Gert Maessen, Herman Oyen, Jan Vanbussel, Jos Van den Kieboom en Jos Van Eyken.

Uit de oogst aan tot stand gekomen nieuwe vendelspelen werden keuzes gemaakt en konden zes bundels - in totaal 24 vendelspelen - samengesteld worden in de reeks Vendel Nu , naast de brochures Vendeltermen en Bij een vliegend vaandel een slaande trom . In 2002 werd het boek Banistiek gepubliceerd.

In de loop der jaren achtten sommige oudere medewerkers de tijd gekomen om het Vlaams Vendelarchief in handen te laten van de jongere medewerkers. De werkgroep werd nog met nieuwe krachten aangevuld en momenteel maken Philip Bogman, Frans De Schutter, Stefaan Haesen, Herman Oyen, Rudi Vercauteren en Sven Princen hiervan deel uit.

Gebouwd met

Drupal