fbpx Volkskunst 201609 - Editoriaal | www.instituutvlaamsevolkskunst.be
-A A +A

Op zoek naar een Volksdansbal in Vlaanderen of Brussel ?

Neem een kijkje op . Altijd op de hoogte blijven kan via Twitter: !

Bezoek ook even onze facebook-pagina: http://www.facebook.com/InstVlaVolk

Volkskunst 201609 - Editoriaal

Verscheidenheid en vrede

In hoeverre is het mogelijk in harmonie van mening te verschillen? Deze eerste vraag brengt ons bij een tweede: wat brengt mensen bijeen tot een constructieve harmonie?

De wereld draait maar door met 7,4 miljard mensen. Zoveel individuen die om aandacht vragen, de een al nadrukkelijker dan de ander. Mensen verschillen van elkaar. Toch zou het ons goed uitkomen moesten we mekaar beter verstaan, maar hoe?

Brengt politiek mensen bijeen? Dat is niet onmogelijk, maar in de praktijk lijkt politiek niet het recept om snel tot een vergelijk te komen. Er blijft dat precaire evenwicht tussen doctrine en persoonlijke vrijheid. Het gaat bovendien in de politiek over eb en vloed: opportunisme gepast kunnen aanwenden om beslissingen door te duwen. Macht veroveren en zo lang mogelijk behouden: de geschiedenis leert ons dat politiek, mensen niet doet convergeren naar harmonie.

Brengt religie mensen bijeen? Religies kunnen aandacht vragen voor universele waarden. In zo’n geval zitten we goed wat inhoud betreft. Het komt er dan op aan de boodschap niet te laten contamineren met geaccentueerde materiële factoren. Wanneer ook religies aangewend worden als middel om macht te verzekeren, loopt het verkeerd. Harmonie ligt dan een heel eind weg.

Brengt geld mensen bijeen? Hier stellen we een grote ongelijkheid vast in de maatschappij. Het Mattheus effect zorgt voor versterking van de materiële ongelijkheid tussen mensen: … Want iedereen die heeft, krijgt nog meer en heeft in overvloed. Maar wie niets heeft, hem zal wat hij heeft worden afgenomen">(1) … Deze toenemende kloof is niet van die aard om harmonie te creëren tussen mensen.

Zou kunst mensen dan kunnen bijeenbrengen? Ik mocht op 31 augustus jl. de opening bijwonen van een tentoonstelling ‘Water + Ink: Tradition in the Contemporary Art’ in het Chinees Cultureel Centrum, hartje Brussel">(2). Een zestal Chinese kunstenaars gebruikten traditionele technieken om via diverse visuele effecten tot hedendaagse kunst te komen, met inbegrip van videobeelden. Hedendaagse kunst, ook Chinese, daagt uit tot intellectuele arbeid. Jan Hoet zaliger zei bij de opening van een van de kunstfestivals in Watou dat kunst geen antwoorden mag geven, maar voortdurend vragen moet stellen. Dan komen we tot de situatie waarin mensen verschillend denken over éénzelfde kunstwerk, zonder zich noodzakelijkerwijze verdeeld te voelen. Wanneer twee mensen op een andere wijze naar kunst kijken, leidt dat niet per definitie tot onenigheid. Zoekende mensen kunnen mekaar ontmoeten in verscheidenheid door hun inzichten over kunstwerken aan mekaar te constructief te communiceren. We krijgen bij dit editoriaal twee opnamen: één met een herkenbaar gegeven en een ander meer abstract.

Afbeelding 1: Mi Wei studeert hard (Chinees Cultureel Centrum, Brussel).

Kan volkskunst op het podium tot hetzelfde effect leiden? Wellicht, wanneer we dezelfde intellectuele oefening nastreven. We beschikken over een schat aan elementen waarmee we kunst kunnen maken op maat van een breed publiek. Het komt erop aan kunstwerken te maken met muziek, dansen en dansvormen, kledij, vendelspel en belangrijke tradities. Wanneer we op deze manier mensen aan het denken mogen zetten, evolueren we met onze volkskunst in de richting van kunst.

Langs deze weg oprechte wensen voor een dynamisch en creatief werkjaar !

Gert Laekeman
Voorzitter

Afbeelding 2: Wang Nanming: calligraphy balls (2009).


Matteüs 25; 29.

Het China Cultural Centre ligt in de Philips De Goedestraat 2, 1000 Brussel (vlakbij de Wetstraat). Jammer genoeg zal de tentoonstelling (31/8 tot 20/9) al voorbij zijn wanneer deze Volkskunst verschijnt.

Gebouwd met

Drupal