Overslaan en naar de inhoud gaan
IVV is geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

Waardig afscheid

Op vrijdag 30 augustus jl. namen we afscheid van Frans ‘Sus’ Geens. Grote mensen laten monumenten na. Dat is zeker het geval voor Sus, onze ere-voorzitter. We wijden een editoriaal aan de woorden ter afscheid.

Beste Sus, Het was een zonnige, aangename zomerdag, toen ik jou en Gilberte mocht afhalen van de trein, aan het station van Oostende. We hadden afgesproken om een dag bij te babbelen, met het zachte geruis van de Noordzee op de achtergrond.

En zoals verwacht werd het een dag vol verhalen, verhalen van jou Sus, en van Gilberte. Ik werd er stil van. Ik realiseerde me gaandeweg wat mensen van 80 en nog minder jong, in hun leven allemaal al hebben meegemaakt. Wij zijn geneigd om dergelijke verhalen in boeken te lezen. Het wordt allemaal veel concreter wanneer mensen die ervaringen aan elkaar toevertrouwen. Het is bijtijden geen rozengeur en maneschijn geweest in jullie leven. Wanneer mensen tegenwind ondervinden op bepaalde kruispunten in hun bestaan, moeten ze voor zichzelf perspectief creëren. Hardnekkingheid is dan nodig, en bitterheid sijpelt het gemoedsleven binnen. Jij bent hardnekkig doorgegaan Sus. Jij wilde de wereld rondom jou veranderen, ook al moest je dat doen met beperkte middelen en tegen de stroom in.

Gaandeweg bouwde je een expertise op: zowel organisatorisch als inhoudelijk. Je liefde voor de Vlaamse Volkskunst haalde het op pessimisme. Zo stond je bijna 50 jaar geleden aan de wieg van het Vlaams Dansarchief, later omgedoopt tot het Instituut voor Vlaamse Volkskunst.

Je koos zorgvuldig je medewerkers. Je stelde een uitgebreide bibliotheek samen. Je verzamelde bescheiden financiële middelen, er steeds over wakend dat je niet de knieval moest doen voor een of andere subsidiërende organisatie. Je had een scherp oog voor levende bronnen. Bij discussies bleef je trouw aan je ideeën. Medewerkers kregen aansporingen en richtlijnen. De ene uitgave na de andere zag het levenslicht onder jouw stimulerende kracht. Deze uitgaven beschreven niet enkel traditionele Vlaamse dansen, vendelreeksen met geschiedenis en uitgebreide toelichting bij streekdrachten; je startte eveneens een reeks bundels met nieuwe creaties (waarvan je er zelf een aantal maakte: Frank Feber weet je wel ...); je gaf je inzichten in regie en podiumwerk; je stimuleerde de uitgave van dansterminologie; je zette redactionele regels op papier. Jaargang na jaargang van Volkskunst werd verstuurd naar wie immaterieel Vlaams erfgoed genegen was.

En dat alles werkte. Het mooiste geschenk dat Vlaanderen jou kon geven was het beoefenen van te boek gestelde dansen, het uitvoeren van beschreven vendelreeksen en dat alles in een verantwoorde kledij. In de 70-er, 80-er en 90-er jaren trok cursus na cursus een aanzienlijke schare danslustigen aan. Onder kundige leiding van IVV-medewerkers werd onze culturele rijkdom in volkskunstgroepen en gilden verankerd en ver buiten de grenzen van Vlaanderen uitgedragen. UNESCO noemt dat nu ‘safeguarding’. Beste Sus, jij was UNESCO 30 jaar voor.

En je bleef denken en doen. Er moesten thematische uitgaven komen, waarbij telkens een ruim stuk cultuurgechiedenis met dansen, liederen, muziek en gebruiken zouden gebundeld worden. De dansen van Achtel werden in een nieuw kleedje gestoken. Het boek over Rozenhoeddansen werd uitgegeven, Duffel en Diest werden in de kijker gezet en we trokken naar de kust met ‘Van Vissers, Kapers en Matrozen’. Er ligt nog heel wat archiefmateriaal klaar. Je werkte aan een kermisboek, je verzamelde waardevolle gegevens over zwaard- en stokkendansen, je wou nog een boek over bezemdansen realiseren, je ordende documentatie over eierdansen, en vrijen en trouwen: kortom je bleef onrustig zoeken naar een manier om je creativiteit te veruitwendigen.

Ondertussen had de computer zijn intrede gedaan. De elektronische snelweg verdrukte de klassieke briefwisseling. Plakken en kopiëren werd ‘paste’ en ‘copy’, en de scanner een trouwe bondgenoot. Internet opende ongekende mogelijkheden om snel informatie te verzamelen. Je moest lijdzaam toezien hoe je steeds afhankelijker werd van de goodwill van anderen om je ideeën te boek te stellen.

Heel geleidelijk ging de politiek zich met cultuur bezighouden. Een onschuldig decreet veranderde de betoelaging. Je zag hoe steeds meer geld ging naar structuur en steeds minder naar studie en beoefening aan de basis. Dat viel je zwaar, want met je inzet beoogde je geen materiële verrijking of verheerlijking.

Toch bleef je geest dynamisch onrustig. Ik mocht je bezoeken toen je in Stuyvenberg was opgenomen. Je spontane glimlach deed deugd. Je prevelde ’42 boeken; 42 boeken’. Je stond en leefde voor waarden. Maar we ervaren maar al te dikwijls hoe broos en kwetsbaar waarden zijn in onze onnodig complexe wereld.

Beste Sus, samen met alle geliefden hier aanwezig, wil ik om af te sluiten stilstaan bij de woorden van Peter Koelewijn. We kunnen ze opvatten als een boodschap die je ons meegeeft met je leven vol inzet:

Alles wat van waarde is, is weerloos

En al wat weerloos is, is zo fragiel

Ga met waardigheid om met die waarde

Want dat bepaalt de waarde van je ziel

Beste Sus, het ga je goed: innig dank en welterusten.

 

Gert Laekeman

Voorzitter IVV